Stuffcool

ரூ.2000 க்கும் குறைவான விலையில் ஸ்டஃப்கூல் 10W வயர்லெஸ் சார்ஜர் WC310 அறிமுகம் | முழு விவரம் இங்கே

இந்தியாவில் முதன்முதலில் தயாரிக்கப்பட்ட WC310 என அழைக்கப்படும் வயர்லெஸ் சார்ஜரை ஸ்டஃப்கூல் பிராண்ட் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. WC310 வயர்லெஸ் சார்ஜரின் விலை…