tamilnadu news online

மேலும் 15 சீன செயலிகளைத் தடை செய்தது இந்திய அரசு | உங்களுக்கு பிடித்த செயலிகள் இந்த பட்டியலில் இருக்கிறதா?

இந்தியாவில் மேலும் 15 சீன செயலிகளை தடைச்செய்ய இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. முதல் சுற்றில் 59 சீன செயலிகளையும், இரண்டாவது…