UAN எண்

UAN எண் தெரியவில்லை என்றால் ஆன்லைனில் கண்டுபிடிக்க எளிய வழிமுறை இதோ

தனியார் மற்றும் அரசு பணிகளில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் EPF அதாவது பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியத்தின் நன்மை வழங்கப்படுகிறது….