Versa 3

உங்கள் ஆரோக்கியத்தைக் கண்காணிக்கும் ஃபிட்பிட் சென்ஸ், வெர்சா 3 மற்றும் இன்ஸ்பயர் 2 ஃபிட்னஸ் சாதனங்கள் அறிமுகம் | முழு விவரம் இங்கே

ஃபிட்பிட் தனது புதிய அளவிலான அணியக்கூடிய ஸ்மார்ட் சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. ஃபிட்பிட் சென்ஸ், ஃபிட்பிட் வெர்சா 3 மற்றும்…