WIFI மரம்

கோவை மக்களுக்கு மேலும் ஒரு ஆஃபர்… சிட்டியின் நடுவே இலவச Wi-Fi மரம்… எங்கு தெரியுமா..?

கோவையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் தனியார் பங்களிப்புடன் இலவச wi-fi சேவை துவங்கப்பட்டுள்ளது. கோவை மாநகரில் ஸ்மார்ட் சிட்டி…