ZOOMCAR

MG ZS EV சந்தா உரிமையாளர் வசதி அறிமுகம் | விலைகள் ரூ.49,999 இல் தொடங்குகின்றன

எம்ஜி மோட்டார் இந்தியா இப்போது சந்தா சேவை உரிமையாளர் திட்டங்களின் கீழ் ZS EV கிடைக்கும் என்று அறிவித்துள்ளது. எலக்ட்ரிக்…