“மனத்திருப்தியாக இருக்கு“ : இட்லி துணியோடு முன்னழகு, பின்னழகு எல்லாத்தையும் அக்கக்காக போட்டோவோடு போட்ட திஷா பட்டாணி!!

19 November 2020, 7:19 pm
Quick Share

Views: - 81

0

0

1 thought on ““மனத்திருப்தியாக இருக்கு“ : இட்லி துணியோடு முன்னழகு, பின்னழகு எல்லாத்தையும் அக்கக்காக போட்டோவோடு போட்ட திஷா பட்டாணி!!

Comments are closed.