மடையை திறந்து வரும் வெள்ளத்தை போல கவர்ச்சி கடலை கொட்டிய பார்வதி நாயர் : ஆளும் சிவப்பு, ஆடையும் சிவப்பு, ஆனா இது கொஞ்சம் ரசிகர்களுக்கு வெறுப்பு!!

23 October 2020, 6:04 pm
Quick Share

Views: - 15

0

0