அரசு அதிகாரி

சீன நிறுவனத்தில் இயக்குநரா..? அரசு அதிகாரிகளை மிரள வைத்த ராகுல்..! அதிர வைக்கும் ஹவாலா மோசடி..!

ராகுல் எனும் நபரைச் சந்திக்க பல்வேறு அரசாங்க அதிகாரிகள் குழு, வெள்ளிக்கிழமை அலிகரில் கைர் பகுதியில் உள்ள பீப்பல் கிராமத்தை அடைந்தபோது, அவர்கள்…