ஆட்சியர் அறிவுரை

‘அவனவன் செத்துக்கிட்டு இருக்கான்..மாஸ்க் எங்க?’ : கடுப்பான மாவட்ட ஆட்சியர்!!

கோவை : கோவையில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மாஸ்க் அணியாமல் மனு அளிக்க வந்த நபரை பார்த்து மாவட்ட ஆட்சியர் கோப்பட்டு…