ஆதரவற்றவர்களுக்கு வழங்கிய தந்தை

மதுரையில் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்திய திருமணம்…’மொத்த மொய்ப்பணமும் இவங்களுக்கு தான்’: முன்மாதிரியான பெண்ணின் தந்தை…!!

மதுரை: மகளின் திருமணத்துக்கு வந்த மொய்ப் பணத்தை ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து தந்தை ஒருவர் அனைவரையும் ஆச்சர்யப்படுத்தியுள்ளார். மதுரை மாவட்டம்…