ஆளி விதை எண்ணெய்

இந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கால் வரை தலைமுடி வளர ஆரம்பிக்கும்… நீங்களே ஆச்சரியப்பட்டு போய்டுவீங்க!!!

ஆளி விதைகள் என்பது எடை இழப்புக்கு சிறந்ததாக அறியப்படுகிறது. பெரும்பாலும் இது எடை இழப்புக்காக உணவியல் நிபுணர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. ஆனால்…