உரிமையாளர்

காலில் கத்தி கட்டிய சேவல் : உரிமையாளருக்கு நேர்ந்த கதி! ஐயோ பாவம்!!

சேவல் சண்டைக்காக காலில் கத்தி கட்டிய சேவல், தவறுதலாக அதன் உரிமையாளரையே தாக்கியதில், அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். தெலுங்கானாவில் நடந்த…