உறைபனி

விவசாய நிலங்களை போர்த்திய வெள்ளை கம்பளம் : பனி படர்ந்த ரம்மியமான காட்சி!!

நீலகிரி : ஊட்டியில் மீண்டும் துவங்கிய உறைபனி காலம் புல்வெளிகள் விவசாய நிலங்கள் மீது வெள்ளைக் கம்பளம் போர்த்தியது போல்…