கலால் விதிகள்

இனி வீட்டில் மதுபானம் வைத்திருக்க தனி லைசென்ஸ் வாங்க வேண்டும்..! கலால் விதிகளில் திருத்தம் செய்தது மாநில அரசு..!

உத்தரபிரதேசத்தில் நீங்கள் வீட்டிலேயே ஒரு தனிப்பட்ட பார் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அளவு மதுபானங்களை வைத்திருக்க விரும்பினால், மாநில அரசிடமிருந்து தனி உரிமம்…