கோத்தபயே ராஜபக்சே

வன்முறை வேண்டாம்… அமைதி காக்க வேண்டும்… இலங்கை மக்களுக்கு அதிபர் கோத்தபயே ராஜபக்சே வேண்டுகோள்..!!

இலங்கையில் வன்முறை மூண்டுள்ள நிலையில், மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று இலங்கை அதிபர் கோத்தபயே ராஜபக்சே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்….