கோவை குளங்கள்

கோவையில் குளங்கள் சீரமைக்கும் பணி “விறுவிறு“ : மாநகராட்சி ஆணையர் ஆய்வு!!

கோவை: கோவை மாநகராட்சியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.19.36 கோடி மதிப்பீட்டில் கிருஷ்ணம்பதி குளம், ரூ.31.25 கோடி மதிப்பீட்டில்…