சாதிக்கொடுமை

சாதியால் சுதந்திர தினத்தில் பறிபோன உரிமை: குடியரசு தினத்தில் மீட்டெடுத்த பெண் ஊராட்சி தலைவர்..!!

திருவள்ளூர்: சுதந்திர தின விழாவில் தேசிய கொடியினை ஏற்ற அனுமதி மறுக்கப்பட்ட பட்டியலின ஊராட்சி மன்ற பெண் தலைவர் இன்று…