சாம்பார்

சாம்பாரில் கரப்பான்பூச்சியா? கரப்பான்பூச்சியில் சாம்பாரா? சிக்கிய பிரபல அசைவ உணவகம் : உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி!!

திருப்பூர் : பிரபல உணவகத்தின் சாம்பாரில் கரப்பான் பூச்சி கிடந்ததால் ஷாக் ஆன நிலையில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை…