சிறப்பு நீதிமன்றம்

சிவசங்கர் பாபாவுக்கு மேலும் 15 நாள் நீதிமன்ற காவல் : சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு!!

செங்கல்பட்டு : சிவசங்கர் பாபாவிற்கு மேலும் 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க செங்கல்பட்டு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பள்ளி…