சுயட்சை வேட்பாளர்

வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் ஓராண்டில் ராஜினாமா : நூதன முறையில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபடும் சுயட்சை வேட்பாளர்…

மதுரை: அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் ஓராண்டில் ராஜினமா செய்வேன் என கூறி மதுரையில் நூதன முறையில் சுயட்சை வேட்பாளர் வாக்கு…