செல்பி எடுத்த இளைஞர்

நீர்வீழ்ச்சியில் செல்பி.! கீழே விழுந்த செல்போனை பிடிக்க சென்ற இளைஞருக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி.!!

தெலுங்கானா : நீர்வீழ்ச்சியில் செல்பி எடுக்க முயன்ற போது கைதவறி விழுந்த செல்போனை பிடிக்க சென்ற இளைஞர் நீர்வீழ்ச்சியில் விழுந்து…