செவிலியர்கள்

கோவை மாநகராட்சியில் பணிபுரிய செவிலியர்கள் தேவை – மாநகராட்சி அறிவிப்பு

கோவை : கோவை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட சுகாதார நிலையங்களில் செவிலியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து…