தமிழகத்துக்கு விருது

‘டிஜிட்டல் ஆளுமையில் சிறந்த மாநிலம்’: தமிழக அரசுக்கு “டிஜிட்டல் இந்தியா-2020” விருது..!1

சென்னை: டிஜிட்டல் ஆளுமையில் சிறந்த மாநிலம் என்ற பிரிவில் தமிழக அரசுக்கு ‘டிஜிட்டல் இந்தியா-2020’ தங்க விருதினை குடியரசுத் தலைவர்…