தமிழக அரசு அனுமதி

அக்டோபர் 2 கிராம சபை கூட்டம் நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி : பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை போட்ட உத்தரவு!!

அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தியன்று கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்த தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளது. தமிழகத்தின்…