தலைமுடிக்கு செம்பருத்தி

முடி கொட்டுவதை கட்டுப்படுத்தி நீண்ட, வலுவான கூந்தலைப் தரும் செம்பருத்தி ஹேர் மாஸ்க்!!!

செம்பருத்திப் பூ முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. இந்த பிரகாசமான மற்றும் அழகான மலர் உங்கள்…