தொழில்துறை

ஓலா நிறுவனம் நீங்க கொண்டு வந்ததா… சும்மா பீளா விடாதீங்க… தொழிற்கொள்கையில் தமிழக அரசுக்கு இபிஎஸ் தாராளம்..!

இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தை தொழில்துறையில் முதன்மை மாநிலமாக மாற்ற, அதிமுக அரசின் தொழிற்கொள்கையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு எதிர்கட்சி…