பதக்கும் குவித்த வீரர்கள்

பாராலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதலில் பதக்கம் குவித்த வீரர்கள் : பரிசுத்தொகை அறிவித்த ஹரியானா அரசு!!

பாராலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர்களுக்கு ஹரியானா அரசு பரிசுத்தொகை அறிவித்துள்ளது….