பரோட்டா சால்னா

கம கம ரோட்டோர கடை பரோட்டா சால்னா!!!

ரோட்டோர கடைகளில் விற்கப்படும் பரோட்டா சால்னா எப்படி செய்வது என இந்த பதிவில் பார்ப்போம். இதற்கு எந்த காய்கறியும் தேவையில்லை….