பாட்டு பாடி வாக்கு சேகரிப்பு

வேட்புமனுவின் போது குதிரை… வாக்கு சேகரிப்பின் போது ஆர்மோனியப் பெட்டி : பாட்டு பாடி வாக்கு சேகரித்த சுயேட்சை வேட்பாளர்!!

கோவை : கோவையில் ஆர்மோனிய பெட்டி வாசித்தும், பாட்டு பாபாடியும் சுயேட்சை வேட்பாளர் ஒருவர் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் நகர்ப்புற…