பிரியா பிரகாஷ் வாரியர்

காந்த கண்ணழகி இவங்கதான் போல… கண்ணில் கவர்ச்சி காட்டிய Priya Prakash Varrier … ரசிக்கவைக்கும் நச் படங்கள்..!

நடிகை பிரியா பிரகாஷ் வாரியர் (Priya Prakash Varrier) ஒரு மலையாள திரைப்பட நடிகை ஆவார் .இவர் 2019-ஆம் ஆண்டு…

உள்ளார எதுவும் போட… கிடைக்கலையா? தாறுமாற பிபியை எகிரவிட்ட பிரியா பிரகாஷ் வாரியர்…!

நடிகை பிரியா பிரகாஷ் வாரியர் (Priya Prakash Varrier) ஒரு மலையாள திரைப்பட நடிகை ஆவார் .இவர் 2019-ஆம் ஆண்டு…