பொடுகு தொல்லை சரியாக

பொடுகு பிரச்சினைக்கு இதை விட சிம்பிளான வீட்டு வைத்தியம் இருக்க முடியுமா என்ன???

மழைக்காலம் உங்கள் உச்சந்தலையை பொடுகுக்கான மையமாக மாற்றுகிறது. ஈரப்பதம் பொடுகுக்கு காரணமான பூஞ்சையை செழிக்கச் செய்கிறது. இது முடியில் எரிச்சலூட்டும்…