பொதுமக்கள் சாலைமறியல்

இறந்தவரின் உடலை புதைக்காக ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் எதிர்ப்பு: உடலுடன் பொதுமக்கள் சாலைமறியல்

கோவை: துடியலூர் அருகே இறந்தவரின் உடலை புதைக்காக ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் இறந்தவரின் உடலுடன் பொதுமக்கள் சாலைமறியலில்…