மக்கள் குறைதீர் கூட்டம்

மேயர்… வந்தார்.. நின்றார்… சென்றார்… புஷ்ஷாகி போன மக்கள் குறைதீர் கூட்டம்.. மனு அளிக்க வந்தவர்கள் வேதனை!!

மதுரை : மதுரை மாநகராட்சி மக்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டத்திற்கு வந்த மேயர் இந்திராணி, வந்த வேகத்தில் உடனே திரும்பிச் சென்றதால்,…