மஞ்சள் நிற பற்களை வெண்மையாக்க

ஐந்து பைசா செலவில்லாமல் உங்கள் பற்களை முத்து போல ஜொலிக்க செய்வோமா…??

சிலருக்கு, பல் நிறமாற்றம் பெரிய பிரச்சனைகளில் ஒன்றாகும். ஏனெனில் சிரித்து பேசும் போது அது சங்கடத்தை தரும். ஒரு சில…