மருத்துவப்படிப்புக்கான பொது கலந்தாய்வு

மருத்துவபடிப்புக்கான பொது கலந்தாய்வு இன்றுடன் நிறைவு : மீதமுள்ள இடங்கள் இன்று நிரப்ப வாய்ப்பு!!

மரத்துவப்படிப்புக்கான பொது கலந்தாய்வு இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது. கடந்த மாதம் நவ.23ஆம் தேதி மருத்துவப்படிப்புக்கான பொது கலந்தாய்வு தொடங்கியது. நேற்று…

மருத்துவப்படிப்புக்கான பொது கலந்தாய்வு இன்று தொடங்குகிறது…!!

சென்னை: மருத்துவப்படிப்புக்கான பொது கலந்தாய்வு இன்று தொடங்கவுள்ள நிலையில் முதல்நாள் கலந்தாய்வுக்கு 361 பேர் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவப்படிப்புக்கான கலந்தாய்வு கடந்த…