முன்னாள் கவுன்சிலர்

‘நான் சொன்னத ஏன் செய்யல‘? விரக்தியில் அரை நிர்வாண கோலத்தில் முன்னாள் கவுன்சிலர் செய்த செயல்!!

மதுரை : வாடிப்பட்டியில் தண்ணீர் தொட்டி மீது ஏறி 1 மணி நேரமாக அரை நிர்வாண கோலத்தில் நின்று முன்னாள்…