மும்பை பங்குச் சந்தை

வாரத் தொடக்கத்தில் பங்குச்சந்தைகள் ஏறுமுகம்… சென்செக்ஸ் 66,242 புள்ளிகளாக வர்த்தகம்!!!

வாரத் தொடக்கமான இன்றைய வர்த்தக நாளில் 66,156 புள்ளிகள் ஏற்றத்துடன் தொடங்கிய மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடு சென்செக்ஸ், 82.29 புள்ளிகள்…

ஏறுமுகமாக வாரத்தை தொடங்கிய பங்குச்சந்தைகள்… சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வு..!!

வாரத்தின்‌ தொடக்க நாளான இன்று பங்குச்சந்தைகள்‌ ஏற்றத்துடன்‌ தொடங்கி வர்த்தகமாகி வருகின்றன. 66,061.89 என்ற புள்ளிகளுடன்‌ தொடங்கிய மும்பை பங்குச்சந்தை…