மொட்டை ராஜேந்தரன்

மொட்டை.. கர கர குரல்.. எதனால இப்படி ஆச்சு தெரியுமா?.. மொட்டை ராஜேந்தரன் வெளியிட்ட உண்மை..!

தமிழ் சினிமாவில் ஒவ்வொரு கலைஞர்களை ரசிகர்கள் ஒரு அடையாளம் வைத்து அங்கீகரிப்பார்கள் அந்த வகையில், பிரபலமானவர் தான் மொட்டை ராஜேந்திரன்….