ராஜமெளலி

மதமாக எடுத்துக்கொண்டால் நான் இந்து அல்ல… ஆனால் தர்மத்தின் படி நான் இந்து : இயக்குநர் ராஜமௌலி விளக்கம்!!

இயக்குனர் எஸ்.எஸ்.ராஜமௌலி ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்திற்கான விருது பிரச்சாரத்தில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளின்படி, அவர் அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு…

மதமாக எடுத்துக்கொண்டால் நான் இந்து அல்ல… ஆனால் தர்மத்தின் படி நான் இந்து : இயக்குநர் ராஜமௌலி விளக்கம்!!

இயக்குனர் எஸ்.எஸ்.ராஜமௌலி ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்திற்கான விருது பிரச்சாரத்தில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளின்படி, அவர் அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு…