ரூ.12 கோடி மதிப்பு

தமிழக கோவில்களில் திருடப்பட்ட விக்கிரங்கள்?…புதுவையில் ரூ.12 மதிப்புள்ள 3 உலோக சிலைகள் மீட்பு: சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை…!!

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் உலோகத்தால் ஆன 3 சாமி சிலைகளை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கைப்பற்றியுள்ளனர். புதுச்சேரியில் உலோகத்தால்…