வங்கி ஊழியர்

38ஐ காதலித்து திருமணத்திற்கு மறுத்த 26: போலீசில் வசமாக சிக்கிய வங்கி ஊழியர்..!!

கோவை: திருமண ஆசை வார்த்தை கூறி பெண்ணிடம் உல்லாசம் அனுபவித்து விட்டு வயதை காரணம் காட்டி திருமணத்துக்கு மறுத்த வங்கி…