வாய் வழியாக மூச்சு விடுதல்

வாய் வழியா மூச்சு விடுறதால ஏதும் பிரச்சினை ஏற்படுமா???

புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையால் வாய் வழியாக சுவாசிக்க முடியாது. இருப்பினும், 6 மாதத்திற்கு பிறகு, சுவாசிக்க மற்றொரு வழி இருப்பதை…