விட்னஸ் திரைப்படம்

தூய்மை பணியாளர்களின் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை சொல்ல வரும் கதை : ஐந்து மொழிகளில் வெளியாகும் “விட்னஸ்” திரைப்படம்!

தூய்மைப் பணியாளர்களின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகி இருக்கும் “விட்னஸ்” திரைப்படம், வருகிற டிசம்பர் 9-ம் தேதி சோனி ஓடிடி…