விரைவில் முக்கிய முடிவு

இனி அப்படி பண்ணா சரிவராது.. ரூட்டை மாற்றிய தனுஷ் : முக்கிய முடிவு குறித்து விரைவில் அறிவிப்பு!!

நடிகர் தனுஷ் விவகாரத்து செய்தது பேச்சுபொருளாக மாறியது. ஆனால் அது அவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் என்றாலும், இந்த தாக்கம் அவருடை…