வீரன்

நெப்போலியன் போயிட்டான் ‘வீரன்’ வந்துட்டான்…. பிரச்சாரத்தின் போது தமிழக அரசை பாட்டு பாடி கிண்டல் செய்த ராமதாஸ்…!!!

ஆவதும் பெண்ணாலே… ஆனதெல்லாம் பெண்ணாலே.. அழிவது என்பதை மட்டும் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்றும், புதிதாக வந்துள்ள வீரன் சொல்லுவான்…