வேளாண் மண்டலம்

வேளாண் மண்டலம் திட்டத்தை பலப்படுத்த சில திருத்தங்கள் : அமைச்சர் தகவல்!!

திருவாரூர் : பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் திட்டத்தை பலப்படுத்தவே சில திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டு கெசட்டில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது என உணவுத்துறை அமைச்சர்…

பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல சட்டத்திற்கான விதிகள் வெளியீடு : முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு..!

டெல்டா மண்டலங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல சட்டத்திற்கான விதிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஹைட்ரா கார்பன், மீத்தேன் உள்ளிட்ட திட்டங்களினால் வேளாண் நிலங்கள்…