ஹியூமா குரேஷி

“இது XL சைஸ் லெக்பீஸ்” – விளம்பர படத்திற்கு கவர்ச்சி தரிசனம் தந்த காலா பட நடிகை

கண்ணம்மா கண்ணம்மா என எல்லா இடத்திலும் பாடிக்கொண்டிருந்த காலா படத்தின் பாடலில் வரும் கதாநாயகி ஹியூமா குரேஷி. இவர் முதன்…

“ஜம்போ சைஸ் மிரிண்டா பாட்டில்” – கண் கூசும் கவர்ச்சியில் வலிமை பட நடிகை

கண்ணம்மா கண்ணம்மா என எல்லா இடத்திலும் பாடிக்கொண்டிருந்த காலா படத்தின் பாடலில் வரும் கதாநாயகி ஹியூமா குரேஷி. இவர் முதன்…

மொத்த அழகும் தொடையில் தான் இருக்கு – நெட்டிசன்கள் பார்த்து வியக்கும் கண்ணம்மா நடிகை

கண்ணம்மா கண்ணம்மா என எல்லா இடத்திலும் பாடிக்கொண்டிருந்த காலா படத்தின் பாடலில் வரும் கதாநாயகி ஹியூமா குரேஷி. இவர் முதன்…