Benefits of black salt

உடல் வலியில் இருந்து நிவாரணம் தரும் கருப்பு உப்பு!!!

இந்திய சமையலறைகளில் பல நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான திறவுகோல் உள்ளது. கருப்பு உப்பு அல்லது காலா நாமக் என்பது ஒவ்வொரு இந்திய…