Onion syrup

முகத்தில் உள்ள சுருக்கங்களைக் குறைத்து ஒரே வாரத்தில் இளமையான சருமத்தை தரும் வெங்காய சிரப்!!!

நம் ஒவ்வொரு சமையலறையிலும் வெங்காயம் காணப்படுகிறது. நமது சமையலறை வெங்காயம் இல்லாமல் முழுமையடையாது. அதே சமயம், கோடை நாட்களில் வெங்காயம்…